DOW ROOFMATE SL

 

Teras Çatılarda ve Temellerde Isı Yalıtımı

Teras çatılarda ve toprak temaslı temel duvarlarında kullanılan ısı yalıtımı nem, toprak basıncı ve zemin suyunun zararlı etkilerine sürekli maruz kaldığı için levhalar bu şartlara uygun özelliklere sahip olmalıdır. Ekstrüzyon işlemi ile elde edilen kapalı, homojen hücre yapısı sayesinde STYROFOAM yalıtım levhaları neme (ıslak zeminler, su sızıntıları, jeolojik su, yer altı suyu) ve aşırı mekanik yüklere maruz kalma durumunda bile yalıtım özelliklerini kalıcı olarak korur.

STYROFOAM™ ürünleri her türlü düz çatıya uygulanabilir:

 • Çakıl bitişli teras çatılar (Gezilmeyen Çatı)
 •  Bahçe çatılar (Yeşil Çatı)
 • Gezilebilen teras çatılar (Gezilebilen Çatı)
 • Üzerinde taşıt trafiği olan teras çatılar (Otopark Çatı)
 • Teras çatı onarımı veya yenilenmesi (Yenileme)

Nasıl uygulanır? ›

 • ROOFMATE SL levhaları şaşırtmalı olarak meyil betonu (≥%1.5) üzerine uygulanmış su yalıtımı üzerine serbest şekilde döşenir.
 • Levhaların üzerine bir filtre tabakası (ısısal dokunmuş jeotekstil) serilir. Kullanılacak filtre tabakasında, güneş ısısını toplayıcı renk kullanımından kaçınılmalı ve mutlaka beyaz renk tercih edilmelidir.
 • Gezilmeyen ters çatılarda filtre tabakası üzerine ROOFMATE SL kalınlığına bağlı olarak en az 5cm kalınlığında çakıl (ø 16-32mm) serilerek bırakılır.
 • Gezilebilen teras çatılarda; filtre tabakasının üzerine ince çakıl (ø 4-8mm) serilir. Karolar bu çakıllar üzerine harç kullanmaksızın yerleştirilerek detay tamamlanır. Diğer bir uygulamada filtre tabakası ve çakıl kullanmadan, karolar plastik takozlar ile ROOFMATE SL levhalarının üzerine yerleştirilir.
 • Filtre tabakası ve 3-5cm kalınlığında ince çakıl (ø 4-8mm) üzerine karoların harçla sabitlenmesi, mozaik veya şap gibi kaplamalar yapılması da mümkündür.
 • Bahçe çatılarda, filtre tabakası üzerine drenaj tabakası (çakıl, plastik drenaj vs.) serilir ve üzerine tekrar bir filtre tabakası serildikten sonra uygun kalınlıkta bitki toprağı ile bitirilir.
 • Yoğun trafik ve/veya ağır araçların üzerinde hareket ettiği otopark teras çatılar için sırasıyla; ROOFMATE SL, ısısal bağlı filtre tabakası, 3-5cm ince çakıl (ø 4-8mm) ve yeterli donatı ihtiva eden betonarme yerleştirilir.
 • Mevcut çatıların yenilenmesinde, eski çatı membranı onarılıp hazırlanır ve üzerine yeni bir su yalıtım membranı uygulanır. Su yalıtım membranı üzerine ROOFMATE SL levhaları yerleştirildikten sonra arzu edilen ters teras çatı sistemi inşa edilir.
 • Kullanılacak süzgeçlerin tüm katmanlardan suyu alacak şekilde, adet ve kapasitelerinde suyun hızlı tahliyesini sağlayacak şekilde olmasına dikkat edilmelidir.

Toprak Temaslı Temel Duvarlarında

Tek konutlarda toplam enerji kayıplarının %15-20’si toprak temaslı temel duvarlarından gerçekleşir. Enerji tüketimini azaltmak, yüzeylerde yoğuşmayı önlemek ve konforlu bir atmosfer yaratmak için temel duvarlarında su yalıtımı üzerine uygulanan ısı yalıtımı aşağıdaki şekilde yapılabilir: ROOFMATE SL levhaları ile ısı yalıtımı ve koruma sağlanır.

Nasıl uygulanır?

Isı yalıtımı ve koruma

ROOFMATE SL levhaları yatay veya düşeyde temel duvarı üzerine şaşırtmalı olarak ek yerlerinde derz oluşmayacak konumda yerleştirilir. ROOFMATE SL levhaları su yalıtımı yapılmış olan dış temel duvarına solvent içermeyen soğuk bitümlü veya poliüretan esaslı bir yapıştırıcıyla yapıştırılır. Yapıştırıcı levhaya noktasal olarak (levha başına yaklaşık altı öbek) uygulanır. Yapıştırma işleminden kısa bir süre sonra toprak dolgu yapılıp kademeler halinde sıkıştırılır. ROOFMATE SL levhaları toprak basıncı ile temel duvarına doğru sıkıştırılır ve bu şekilde yapıştırma sadece tespit için geçici bir görev görür. Dolgu zemininin sıkıştırılması sırasında levhaların kaymasını önlemek için ROOFMATE SL levhaları ilk yerleştirildikleri kod seviyesinde sağlam ve sabit bir düzlem üzerine (örneğin sömel pabucu üzerine) oturtulmalıdır.

Avantajlar

 • Ters teras çatılarda kullanılan ROOFMATE ısı yalıtım levhaları aşağıdaki özelliklere sahiptir:
 •  CE Belgesine sahiptir.
 • TS 825 de yer alan toprak temaslı ısı yalıtım uygulamaları için gerekli koşulları sağlar. (300kPa basma dayanımı, % 3’den küçük difüzyon ile su emme değeri)
 • Bünyesine su emmez, kapiler değildir.
 • Basınç altında sünmez.
 • Donma-çözülme döngüsünden etkilenmez.
 • Kapalı, homojen hücre yapısı,
 • Sürekli, yüksek ısı yalıtım performansı,
 • Yüksek mekanik dirence sahiptir.
 • Su yalıtım örtüsünü UV radyasyondan ve ısıl gerilmelerden korur.
Shop
0 items Cart
My account