MAPEI ELASTOBİTÜM 2K 30 KG (BİTÜM ÇİMENTO)

İki bileşenli, polimer modifiyeli
bitüm kauçuk esaslı, çatlak
köprüleme özelliğine sahip, toprak
altında güvenle kullanılabilen
bitümlü su yalıtım malzemesi

KULLANIM ALANI
Elastobitum 2K yatay ve düşey beton yüzeylerin su
yalıtımı için kullanılır.
Kuruduktan sonra, esnek bir su yalıtım katmanı
oluşturur.
Elastobitum 2K ayrıca su yalıtım tabakasını korumak
için kullanılan yalıtım panellerinin yapıştırılmasında da
kullanılabilir.
Bazı uygulama örnekleri
Elastobitum 2K şuralarda kullanılır:
• Temel perdelerinin, bodrum ve yeraltı otoparklarının
dışardan su yalıtımı.
• Toprak altında kalan perdelerin su yalıtımı.
• Rutubet ve neme karşı koruyucu kaplama.
• Koruma amaçlı kullanılan ısı yalıtım panellerinin
yapıştırılması.
• Yük taşıyan duvarların su yalıtımı.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Elastobitum 2K iki bileşenli, solvent içermeyen, esnek
bitümlü su yalıtımı emülsiyonudur.
Elastobitum 2K solvent içermez, kokusuz, ekolojik,
uygulaması kolay, düşük büzüşme oranına sahip ve
yeraltında bulunan agresif maddelere dayanıklıdır.
Elastobitum 2K hem kuru hem de hafif nemli yüzeylere
iyi yapışır.

TÜKETİM
Düz bir yüzeye uygulanan eksiz 1 mm film
kalınlığı için yaklaşık 1,5 kg/m². Düzgün
olmayan yüzeylerde tüketim daha yüksektir.

ÖNERİLER
Elastobitum 2K ’yı aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
• solventlerle karıştırarak;
• uygulama sırasında hava sıcaklığı +5°C’den düşük
veya +30°C’den yüksekse;
• nemli veya yağmurlu havalarda;
• UV ışınlarına maruz yüzeylerin su yalıtımı için;
• negatif basınçlı su durumunda;
• koruyucu drenaj tabakası olmaması durumunda;
• drenaj tabakası su yalıtım tabakasını doğrusal veya
noktasal yüklere maruz bırakıyorsa.

 

Shop
0 items Cart
My account